Sve što trebate je da izaberete proizvod ili proizvode koji Vas zanimaju te kod potvrde kupovine trebate unijeti podatke za dostavu kako bi Vam izabrano stiglo na Vašu adresu. Što se tiče Vaših osobnih podataka njih čuvamo u skladu sa EU i Hrvatskim pozitivnim pravnim propisima.

PREKID NARUDŽBE
Posjetitelj internetske stranice može narudžbu obustaviti u roku od 2 sata nakon sklapanja narudžbe putem elektroničke pošte ili telefona.
U elektroničkoj pošti obavezno navedite sljedeće podatke:
U naslovu poruke: ‘Prekid narudžbe’
U sadržaju poruke: a) ime artikla b) ime i prezime kupca c) adresa kupca (adresa isporuke)